top of page

חן

הכירו את חן 

סוס מקסים וטוב לב, עיוור לחלוטין, שצורף בתחילת ספטמבר 2018 למתחם הסוסים העיוורים שלנו. את חן הוציאו מסוחר יום לפני שהיה אמור להישלח לעזה! שמענו עליו ממש ממש במקרה מזוג שחיפש את הסוס הגנוב שלו אצל אותו הסוחר.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page