top of page
רפי.jpg

עיזים

צרכנים רבים, המוטרדים מסבלן של פרות בתעשיית החלב, עברו לשתיית חלב עיזים מתוך הנחה שגויה שהוא הומני יותר. למעשה, כל בעייה הקיימת בתעשיית חלב הפרות טבועה גם בתעשיית חלב העיזים. שתי התעשיות מייצגות את השימוש וההתעללות הבלתי פוסקת באיברי הרבייה של הנקבות, ושתיהן מתקיימות תוך פגיעה שיטתית באימהות.

מספר עובדות על עזים

עיזים הן בעלי חיים חברתיים, אולם בניגוד לכבשים, שאליהן הן קרובות, הן אינן מכוונות לחיות כעדר בהכרח.

 

עיזים מתקשרות זו עם זו על ידי געיה. אימהות יקראו לגדיים שלהן כדי להבטיח שהם נשארים בקרבת מקום. עז וגדי מזהים את קריאותיהם זמן קצר לאחר ההמלטה.
גדיים יכולים לעקוב אחר אמותיהם כמעט מיד לאחר לידתם. הם קרובים מאוד לאמהותיהם ונגמלים לאחר כשישה חודשים.

העיזים אינטליגנטיות וסקרניות מאוד. טבען הסקרני מודגם ברצונם המתמיד לחקור ולבחון כל דבר חדש שהן נתקלות בו.
לעיזים יש קואורדינציה מצויינת. יש להן שיווי משקל מצויין וכך הן מסוגלות לשרוד באזורים מסוכנים כמו הרים תלולים. הן יכולות אפילו לטפס על עצים וכמה מינים יכולים לקפוץ לגובה של יותר ממטר וחצי.

העזים בתעשיית החלב

תעשיית חלב העיזים נהנית מתדמית ידידותית והומנית, אך לא בצדק. 
כמו פרות ושאר נקבות היונקים בטבע, עיזים מייצרות חלב רק לאחר המלטה, עבור התינוקות שלהן. 
עיזים מוכנסות להריון באמצעות הזרעה - פעולה בה מחדירים נוזל זרע לאיבר המין של העז באמצעות צינורית מתכת. 
לאחר הריון שנמשך כחמישה חודשים, הגדי מופרד מאמו ונלקח למכלאה נפרדת, דבר הגורם לעז למצוקה רגשית קשה, וכך גם לגדי שרק נולד ונותר ללא אמו. הגדי לא יזכה לינוק מאמו את החלב שגופה יצר עבורו, ולא יקבל ממנה חום, אהבה ובטחון. 
אם נולד גדי זכר הוא הוא יומת לאחר ההמלטה או ישלח לתעשיית הבשר, ואם זו נקבה היא תישאר במשק ותעבור את אותו מסלול חיים שאמה עברה.

 

גדיים המפוטמים לבשר עוברים פרקטיקות כואבות ללא הרדמה, ביניהן סירוס וגדיעת קרניים.

הסירוס מתרחש בדרך כלל תוך שבוע מיום הלידה ובדרך כלל כרוך בהנחת טבעת גומי צמודה מסביב לכל אשך של הגדי, כך שאספקת הדם מנותקת והאשכים מתכווצים לאט ומתים. הליך זה כואב מאוד אך לבעלי החיים לא ניתנים משככי כאבים, לא לפני ההליך ולא אחריו.

ברוב החוות זכרים ונקבות עוברים גדיעת קרניים באמצעות הסרת ניצני הקרן הרגישים ומלאי העצבים אשר יצמחו לקרניים. ההסרה מבוצעת בד"כ עם ברזל גלילי צורב שנלחץ היטב לתוך הניצן והבשר סביבו למשך 8-15 שניות לכל צריבה, עם 2 או 3 כוויות לכל ניצן. הליך זה כואב וטראומטי ביותר עבור הגדיים, שזועקים לאורך כל התהליך.

האם תוכנס להריון נוסף זמן קצר לאחר מכן וכך שוב ושוב לאורך חייה, על מנת לשמר את תפוקת החלב שגופה מייצר עבור התינוק וכדי לייצר עיזים חדשות שניתן להרביע ולחלוב. 

החליבות התכופות וכמויות החלב גורמות לעטינים נפוחים ומודלקים כשעז סובלת מדלקות עטינים חוזרת ונשנות, מלוות בכאבים בלתי פוסקים.

בעוד שתוחלת החיים הטבעית של עזים היא 15-18 שנים, עז בתעשיית החלב תישלח לשחיטה לאחר מספר שנים, כשגופה שחוק מהריונות וחליבות. 

bottom of page