top of page
IMG-20180728-WA0109.jpg

תרנגולות ואפרוחים

תרנגולות ותרנגולים הם בעלי החיים המנוצלים ביותר בתעשיית המזון עבור צרכנים בישראל. כ-220 מיליון תרנגולים

(למעשה אפרוחים בני כ-40 יום) מומתים מידי שנה בתעשיית הבשר בישראל, כ-9 מיליון תרנגולות מנוצלות בתעשיית הביצים מידי שנה, וכ-4.5 מיליון אפרוחים זכרים בני יומם מומתים בתעשיית הביצים.

חייהן הטבעיים של התרנגולות

תרנגולות, אשר חיות בטבע בלהקות מורכבות, יכולות להבדיל בין תווי 100 פרטים שונים מבין חברי הלהקה שלהן. 
יש להן תקשורת עשירה הכוללת עשרות קריאות נבדלות כדי להעביר מסרים ביניהן, בין היתר כדי להבדיל בין סוגי איומים.
במערכות היחסים בין פרטי הלהקה כל אחת מהן יודעת מה המיקום שלה במדרג החברתי לעומת חברותיה. יש להן יכולת להסיק מה המעמד שלהן מול תרנגולת מסוימת רק על סמך צפייה ביחסים שלה עם תרנגולות אחרות.
תרנגולות חולמות. נמצא שכמו בני אדם ומינים נוספים, במהלך השינה שלהן ישנו שלב REM, המעיד על חווית חלומות.
הן נהנות מאמבטיות שמש ומאמבטיות חול, תעופה למרחקים קצרים, חקירת הסביבה שלהן, ובוחרות לישון על ענפים גבוהים
תרנגולות ירוצו להגן על הצאצאים שלהן כשהן יחושו שהם בסכנה. תרנגולות בר נצפו נאבקות בציפורי טרף כדי להציל את האפרוחים שלהן.
כמו אימהות אנושיות המדברות אל התינוק שלהן בעודו ברחם, התרנגולת מלמדת את האפרוחים שלה קריאות שונות עוד לפני שהם בקעו מהביצה.

כל מחזור חדש של בעלי חיים המנוצלים בתעשיית הביצים נפתח במוות המוני: כמחצית אפרוחים שבוקעים מהביצה הם זכרים. בגלל שאלו אינם מטילים ביצים, הם חסרי כל ערך כלכלי עבור התעשיה - והם נשלחים לגריסה בעודם בני יום.

להמשך קריאה...

בתעשיית הבשר האפרוחים יבקעו במדגרה יחד עם עוד מאות או אלפי פרטים. הם לעולם לא יפגשו את אימם, ולעולם לא יזכו לממש את הצורך שלהם להשען עליה להנחיה, לחום ולהגנה. 

להמשך קריאה...

bottom of page