Wood Panel

תרומה למקלט

המקלט משקם מאות בעלי חיים בשנה, לאחר שעברו התעללויות והזנחה, וכאן הם מקבלים הזדמנות לקבל חיי חופש ואהבה.
כדי שנוכל להמשיך ואף להגביר את הקצב ולעשות את הבלתי ייאמן למענם אנו  זקוקים לעזרתכם.
המקום מתקיים מתרומות בלבד, בעזרת התרומה שלכם נוכל יחד לשנות את המציאות עבורם,  לאפשר להם להיות מישהו ולא משהו ולהתחיל מחדש.
תודה רבה בשמם של דיירי המקלט הנוכחיים והעתידיים להגיע.

התרומה מוכרת לצורך זיכוי ממס לפי סעיף 46.

תרומה בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שלנו:

בנק דיסקונט

סניף 145 ויצמן גבעתיים

חשבון 167650

לקבלה עבור תרומה בהעברה בנקאית או דרך האפליקציות,

אנא שילחו לנו הודעה ל- SharonsSanctuary1@gmail.com 

תודה!

ניקו ורון.jpg