top of page
IMG-20180728-WA0118.jpg

סוסים

סוסים, כמו חמורים, משמשים גם היום לסחיבת עגלות משא ותיירות, רכיבה, הרבעה, ובחקלאות בכל רחבי הארץ. במשך שנים נאבקו פעילים לזכויות בעלי חיים להוציא מהחוק את רתימת הסוסים והחמורים. ב־2015 הם ניצחו במאבקם, על הנייר, כשהכנסת אסרה על כך. אלא שלמרות החקיקה, התופעה עדיין לא נעלמה מרחובות הערים.

חייהם הטבעיים של הסוסים

הסוסים, כמו אוכלי עשב אחרים, מבלים את רוב זמנם במרעה, מלחכים עשב. סוס שמושאר רוב היום באורווה, יטה למחלות ויהיה אומלל. 
הסוסים הם חיות עדר, חשוב להם לראות את חבריהם לעדר. עדר מורכב בד"כ מזכר או שניים (המספקים בעיקר הגנה וצאצאים לעדר), ונקבות והסייחים שלהן. העדר מונהג בד"כ ע"י הנקבה המבוגרת, אפילו שהיא עשויה להיות חלשה פיזית מאחרים. יש לה ניסיון, והיא משיגה את הדומיננטיות לאו דווקא מתוך תוקפנות, אלא בעיקר מתוך הגישה שלה, כשהיא מראה שהיא מצפה לציות מהאחרים.

הסוסים לומדים התנהגויות מסוסים אחרים, כאשר הצעירים מחקים את הבוגרים.
הם יוצרים חברויות קרובות ויחושו אובדן עמוק כאשר הם לא בסביבת חבריהם, שכיח לראות זוגות של חברים טובים.
סוסים סולחים, אך לא שוכחים. הם זוכרים במיוחד מצבים רעים! 
סוסים מקטלגים את מרבית החוויות שלהם באחת משתי דרכים: א) משהו שאין לפחד ממנו, אז הסוס יתעלם או יחקור אותו, וב) משהו שיש לפחד ממנו, אז הסוס יברח. 

 

שינת הסוס הפכה לדוגמה לשינה קלה וקצרה, מפורסם גם נוהגו המיוחד לישון בעמידה. למעשה הסוס ישן גם בשכיבה שינה עמוקה יותר, אך מרבה לנמנם פעמים רבות במשך היום ועושה זאת בעמידה, מה שמאפשר לו זאת הוא תפס מיוחד במפרקי הברכיים אשר מאפשר לו להרפות את שרירי רגליו בלי לקפלן. 

הריון הסוסה נמשך כ-11 חודשים. הסוסה ממליטה בדרך כלל סייח אחד. לאחר ההמלטה, הסייח נעמד על רגליו בשעות הראשונות של חייו. 

בגיל ארבע סוס נחשב לבוגר, כאשר תוחלת החיים הממוצעת של סוס היא 25-30 שנה.

משקלו של סוס בוגר נע בין 400 קילוגרם ל-1,000 קילוגרם כתלות בתזונה ובזן המסוים.

המצב בישראל - ניצול הסוסים

מצבם של סוסים וחמורים (מאות, ואולי אלפים) בישראל הוא לעתים קרובות נורא. הם מוחזקים למטרות עבודה ונסחטים עד קצה גבול יכולתם. כאשר הסוס או החמור נחלשים מכדי לעבוד או נפגעים בתאונה, ניטשים רבים מהם בשולי דרכים או בכל מקום אחר שבחרו בו האנשים כדי להיפטר מהם, ושם הם גוועים לאטם מפצעים, ממחלות, מהתייבשות ואף מרעב. 

הסוסים משמשים בעבודות המשק ובחקלאות לגרירת מחרשות ועגלות. הם משמשים לרכיבה - טיפולית, "ספורטיבית", תחרותית ואומנותית. הם סוחבים כרכרות לשימוש תיירותי, ומנוצלים להרבעה.

אנו מוצאים סוסים שננטשו בשדות לאחר ש"סיימו את תפקידם", אם מחקלאות ואם מרכיבה. סוסים אשר היו תלויים באדם כל חייהם, ננטשים בשדה, לעתים כשהם קשורים, וביניהם אף סוסים עיוורים, שאינם יכולים לדאוג לעצמם במצב כזה. 

הגיעה אלינו סוסה עיוורת ששימשה להרבעה כל חייה, כשהסייחים שלה נלקחו ממנה פעם אחר פעם. היא הגיעה אלינו בהריון, ומאז שהמליטה, בפעם האחרונה, את הסייח שלה, היא חרדה לשלומו, וקוראת בקול כאשר הוא רחוק ממנה, גם עכשיו, כשהוא כבר בן למעלה משנה.

להרחבה על ניצול הסוסים והחמורים בישראל

bottom of page