top of page

משלוחים חיים

לקראת שנת 2000, במסגרת מדיניות של פתיחת ישראל לסחר חופשי, החל יבוא מסיבי של עגלים וכבשים חיים לישראל מאוסטרליה ומאירופה (בסבסוד המדינה). משלוחים חיים מאוסטרליה כרוכים במסע ארוך ומפרך במיוחד. הוא מתחיל בשעות רבות, לעתים עשרות שעות, של הובלה במשאיות ברחבי אוסטרליה לנמלים, שם הם מועמסים על אוניות. ההעמסה כרוכה לעתים בהתעללות קשה, כולל הצלפות בעגלים חוששים על מנת לזרזם. לאחר ההעמסה ממתינה להם תקופת שהות בת כשלושה שבועות על גבי אונייה מיטלטלת, העוגנת לבסוף בנמל אילת. משם הם מובלים במשאיות לתחנות מעבר בערבה. מתחנות ההסגר בערבה נשלחים הכבשים והעגלים למכלאות פיטום, שם ייכלאו במשך חודשים לצורך העלאה במשקל, אז יועמסו שוב על משאיות ויובלו אל מותם.

בשנת 2018 מספר קורבנות המשלוחים החיים לישראל הגיע ל- 685,813 עגלים וכבשים!

המדינות שמייצאות משלוחים חיים לישראל הן אוסטרליה, פורטוגל, רומניה, הונגריה, ליטא, צרפת וסרביה.

המסע מתחיל כשבעלי-החיים בחלקם בני שבועות ספורים בלבד, ויכול להתחיל בהעמסה בגשם שוטף ולהסתיים בפריקה בשמש צורבת ובחום קופח הגורמת לצמא עז ולהתייבשויות המוניות. בעלי-חיים רבים מתים במהלך ההובלה. ההעמסות והפריקות החוזרות מלוות כאמור בהפחדה, במכות ובשימוש בשוקים חשמליים. בעלי-חיים שכושלים על-גבי הרמפות נרמסים לעתים תחת רגלי חבריהם.

מאירופה ההפלגה נמשכת עד עשרה ימים, מאוסטרליה כשלושה שבועות. הצפיפות, החום והמחנק בספינה מקשים על הנשימה. רבים אינם שורדים. בעלי-חיים חולים וגוססים מושלכים לעתים מן הסיפון. חלק מהגופות מגיעות גם לחופי ישראל.

חלשים ומותשים, בעלי החיים מגיעים לנמלי אילת, חיפה או אשדוד. הם נפרקים גם על-ידי שוקרים חשמליים, בעיטות ומכות מהאוניות למשאיות שיקחו אותם לתחנות הסגר, תחנת ביניים בדרך לרפתות פיטום, שגם אותה רבים לא שורדים. הם יצאו מהרפת רק ביומם האחרון, בדרך למשחטה.

בסופו של דבר המניע העיקרי למשלוחים החיים הוא אינטרסים כלכליים של תאגידי בשר במדינות שונות, שמקבלים ביטוי במדיניות ממשלתית. בישראל, למשל, ביטלה הממשלה ב-2014 את המכס על יבוא עגלים, העבירה מענקים כספיים לתעשייה המקומית על מנת שלא תתנגד ליבוא, ואף הקצתה 4.5 מיליון ₪ לשיווק ומיתוג בשר טרי.

המאבק במשלוחים החיים

ב-2015 עמותות אנונימוס ותנו לחיות לחיות הגישו עתירה לבג"ץ הקוראת לאסור על המשלוחים החיים, ופתחו בקמפיין ציבורי נרחב. חתמו על העצומה באתר הקמפיין - יחד נעצור את המשלוחים החיים! 

 

לעדכונים במאבק - https://animals-now.org/issues/live-transports/updates

bottom of page