top of page
הדמיה לאתר_edited.jpg

הסיורים של מרכז חירות

חוות להתחיל מחדש על שטחה הרחב מהווה בית למעל 1,000 בעלי חיים החיים כעת בחופש, בחברות ובשמחה. הסיורים במתחמי בעלי החיים מועברים על ידי מרכז חירות. הם מספקים היכרות, מגע וחיבור ישיר לדיירי החווה. בסיור תקבלו הזדמנות להתקרב לטבע, ללטף להכיר ולהתרגש.

טופס התנדבות
bottom of page