top of page

אליה

הסיפור של אליה האתון - איליה הגיעה אלינו בתחילת המלחמה, לאחר שנים של עבודות פרך. היא חולצה ע"י חיילים מאיזור לחימה, כשהייתה בהריון..


אליה המליטה את מורן הנסיך הקטן ב 20.6.24,  מורן הקטן נולד לעולם ורוד בו הוא יודע רק שמחה ואושר 🤗


הזכרים אצלנו כולם ומסורסים ואין ריבוי כמובן, אבל רוב האתונות מגיעות בהריון...  עד כה נולדו במקלט מעל 300 עיירים לעולם ורוד של חופש ויד מלטפת 😊

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page