top of page

לוק

הכירו את לוק

לוק הגיע אלינו בגיל יום, תינוק קטן שאיבד את אימו שהייתה אתון עגלות, בהמלטה.


התחלנו להניק אותו עם בקבוק, וחיברנו אותו לנדיה אמא של פטריק העייר.

נדיה היא אתון נורא טובה ורגישה, ופטריק היה בן כמה ימים.

שניהם נהיו אחים, ונדיה הפכה לאמא לשניים!


היום נדיה, פטריק ולוק, חיים כמשפחה מאושרת באחד מעדרי החמורים המשוקמים.


גם לוק זכה להתחיל מחדש בזכותכם!

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page