top of page

דולי

הכירו את דולי

דולי הסוסה חולצה בשנת 2022.

קיבלנו פניה לגבי סוסה אומללה, שלד עצמות, מפוחדת וכבויה.

בד"כ סוסות אינן נזרקות מסיבה פשוטה, אפשר להרביע אותן ולנצל אותן כמעט בכל מצב.


כשדולי הגיעה, הבנו למה הרעיבו אותה וזרקו אותה... לאחר שנים של ניצול,

הרבעות והמלטות נקרעה לדולי הוואגינה, לא היה אפשר לנצל אותה עוד...


דולי הועברה מיד לבית החולים הוטרינרי במצב קשה מאוד.

היא עברה ניתוח ואשפוז של חודש, כבר היה נראה שהיא לא תשתקם....


דולי הפתיעה אותנו! היא השתקמה פיזית, ולאחר מכן גם נפשית.

היום דולי חולקת את חייה באחד מעדרי הסוסים המשוקמים שלנו.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page