top of page

פסח

הסיפור של פסח-  פסח הגיע אלינו ב 7.7.24 תינוק שאיבד את אמא שלו לאחר שנפל עליה גשר עץ מאולתר.  

הוא נותר חסר אונים עומד לידה, כשהיא תקועה פצועה תחת הגשר.  

פיננו אותה לבית החולים, אבל לצערנו נאלצנו לאשר לצוות בית החולים להרדים אותה ולגאול אותה מייסוריה. האגן שלה היה מרוסק לגמרי, וגם הרגל, לא הייתה שום דרך לעזור לה 😔 


פסח הקטן נותר ייתום וצורף למתחם היתומים המאושרים שלנו, הוא התאקלם בין כל העיירים הייתומים ולחיי החופש. 

למרות שהוא רק בן 4 חודשים בעת העלאת דף זה, על הרגל כבר יש לו סימני קשירות החבלים, הוא ניצל מחיי עבדות והתעללות של שנים.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page