top of page

איה

הכירו את איה

איה חולצה במרץ 2023 .

איה נקשרה מהרגליים עד שרגל אחת כמעט נקטעה לה, כמו חמורים נוספים שמתגוררים אצלנו במקלט, וחיים ללא פרסה או קטועי רגל.


איה חולצה מירוחם כשהיא רזה ומותשת, מפוחדת למוות, לא דורכת על רגל אחת. בנוסף לחבל שהיה קשור לרגליה, בצילום הרנטגן התגלה חבל נוסף שנקשר על הרגל לפני שנים, עבר את העור והבשר והגיע לעצם. איה חולצה ממש ברגע האחרון, לפני שאיבדה את רגלה.


כיום איה חולקת את חייה במתחם התקווה, בעדר של 50 חמורים נוספים.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page