top of page

חצי

חצי מצא בית

תודה ♥️


חצי היה חמור עבודה שסחב עגלות כבדות באופן יום יומי, הגיע אלינו למקלט אחרי שנים של שעבוד. יש לו שני חברים הכי טובים, שלומי ופלא, הוא מאוד אוהב להיות בקרבתם וזה משרה עליו תחושת ביטחון.הבטחנו לחצי שימי העבדות שלו נגמרו, ושכן הוא סוף סוף יכול לנוח.

איך מאמצים באופן וירטואלי?

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page