top of page

במבי

הכירו את במבי

במבי הוא סוס עיוור לחלוטין, מקסים ועדין שהיה סוס רכיבה מוערך מאוד ומטופל מאוד כל חייו עד שהתעוור. במבי צורף לסוסים העיוורים שלנו שקיבלו אותו בברכה. עוד סוס שננטש לאחר שהתעוור ולא יכל לשמש יותר כסוס רכיבה. 


הוא אוהב לצאת להליכות עם המתנדבים שלנו, אוהב לקבל יחס מהעוברים והשבים במקלט, סוס מאוד תקשורתי למרות העיוורון. במבי חולק את המתחם שלו עם ג'יימי הפוני ואיתי החמור, גם הוא עיוור לחלוטין. 

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page