top of page

עדי

הכירו את עדי

עדי חולצה מהר הבית בשנת 2022.

את עדי היו אמורים להעלות קורבן בהר הבית.

המשטרה הגיעה לשם ברגע האחרון, עדי הוחרמה ע״י השרות הוטרינרי של ירושליים והגיעה אלינו!

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page