top of page

פלא ושלומי

הכירו את פלא ושלומי

אתון עבודה שסחבה עגלות כבדות יום יום. היא הגיעה למקלט עם שלומי, שגם הוא עבד בסחיבה יום יומית.  שניהם הצליחו להדהים אותנו בקשר שלהם. כמה הם קשורים זה לזו. דבר ששמנו לב אליו הוא שהרבה פעמים שני חמורים שמחולצים יחד מאותו המקום, לעולם לא יפרדו! וכך גם שני החמודים האלה, בכל פעם שהיא מתקדמת, הוא מתקדם אחריה, עוצרת, הוא עוצר ומניח עליה את הראש ושומר עליה.

 

שלומי ופלא זכו יחד בחירות וחיי חופש, כאן הם יכולים להיות בטוחים שאף אחד לא יכאיב להם.   חדשות טובות- פלא אומץ ושלומי מצא חברים טובים חדשים לשחק איתם אבל הוא עדיין מחפש בית חם או אימוץ וירטואלי.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page