top of page

ג'יפסי

ג'יפסי מצאה בית

תודה ♥️


ג'יפסי היתה סוסת בית ספר, והיא נזרקה לעת זקנה, כשהחתה בת 20 פלוס, וכשאי אפשר היה לרכב עליה יותר. הגיעה עם גידול על העצם ברגל השמאלית, שמאוד מקשה על תנועתה, ונמצאת בתוך תהליך טיפולי.ג'יפסי היא חברה טובה של דינו.

איך מאמצים באופן וירטואלי?

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page