top of page

מידע בנושא הגנה על בעלי חיים 

ניצול ופגיעה בבעלי חיים

בעלי החיים סובלים מניצול ופגיעות שונות ע"י האדם. הפגיעה הקשה ביותר בבעלי החיים היא בתעשיית המזון. 130 מיליון דגים, 220 מיליון תרנגולים בתעשיית הבשר, 9 מיליון תרנגולות ועוד 4.5 מיליון אפרוחים זכרים בתעשיית הביצים, וכ-600 אלף פרות, עגלים, כבשים ועזים. 

מקובל לוודא רווחת בע"ח ע"י מבחן חמשת החופשים - 

  • החופש מרעב וצמא

  • החופש מחוסר נוחות פיזית (מחסה מתאים, מצע מתאים, צרכים בסיסיים מסופקים)

  • החופש מפציעות ומחלות

  • החופש מפחד וממצוקה

  • החופש לבצע התנהגויות טבעיות

bottom of page