top of page
עותק של סוסו קשת בובי ושוקו.jpg

מידע כללי בנושא הגנה על בעלי חיים 

ניצול ופגיעה בבעלי חיים

סוסים
תרנגולות 
פרות
כבשים
עזים
ארנבונים 
חתולים
חינוך לאי פגיעה והגנה על בעלי חיים
מידע נוסף וקישורים מומלצים

מקובל לוודא רווחת בע"ח ע"י מבחן חמשת החופשים - 

  • החופש מרעב וצמא

  • החופש מחוסר נוחות פיזית (מחסה מתאים, מצע מתאים, צרכים בסיסיים מסופקים)

  • החופש מפציעות ומחלות

  • החופש מפחד וממצוקה

  • החופש לבצע התנהגויות טבעיות

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) נחקק בשנת 1994 בכנסת, והוא קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר למתעללים בבעלי חיים. בנוסף אוסר או מגביל החוק מספר מצומצם של צורות פגיעה ספציפיות בבעלי חיים - אך מפקיד את רוב מלאכת יישום החוק בידי שר החקלאות, שאמור לגבש תקנות לביצוע החוק ולאכיפתו.

bottom of page