ירון

ירון נמצא כשהוא רץ על פסי הרכבת באזור בנימינה. באותו המקום נדרס חמור מספר ימים לפני כן.