Pluses

יעלי

לפני כמעט חמש שנים קיבלנו דיווח על אתון עיוורת לגמרי, בהריון מתקדם, אשר סוחבת עגלה באזור באר-שבע. היא חולצה והגיעה אלינו.

לאחר מספר שבועות היא המליטה עייר קטנה ומקסימה – יעלי. יעלי היא בעל החיים הראשון שנולד במקלט שלנו!

היא נקראה על שמה של יעל גולדשטיין, זכרה לברכה, אשר הותירה אחריה קרן עיזבון לטובת בעלי החיים. קרן זו אפשרה לנו להקים את העמותה ואת המקלט. בלעדיה המקום לא היה קיים!

אמצו אותנו!

החברים של בל ויעלי:

הבוק של בל ויעלי: