top of page

מאליק

הכירו את מאליק

מאליק ניצל והתחיל מחדש ב- 07/23


קיבלנו פניה מבחורה ממררת בבכי, שהתחננה על חייו של עייר אומלל שמצאה בצד הדרך,

כשהוא עומד במקום, מדמם כולו ולא מסוגל לזוז, מתנדנד ומנסה שלא להתמוטט...


מאליק הותקף ע"י שלושה כלבי פיטבול, וכנגד כל הסיכויים, נשאר בחיים!

אוזן אחת נתלשה לגמרי, את השניה היה צריך להסיר בניתוח, רגל אחת נשברה.


מאליק חולץ והועבר מיד לבית החולים הוטרינרי בבית דגן, שם נלחמו על חייו, עד שיצא מכלל סכנה.

מאליק זכה גם הוא להתחיל מחדש בזכותכם, ובעתיד יצטרף לעדר החמורים המשוקמים.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page