top of page

קרן

הכירו את קרן 

קרן היא עז נכה קטועת רגל קדמית, עז חכמה וטובת לב. למרות הנכות היה לה מזל ענק!!!

קרן שברה את הרגל בדיר שגדלה בו. דיר לבשר וחלב. היא כמובן לא טופלה והרגל נמקה לחלוטין! למרות הפציעה לא היה קל לחלץ אותה ולגרום לבעל הדיר לוותר עליה. 


ערבנו את הרשויות ונלחמנו כדי להוציא אותה ולפנות אותה מיד לבית החולים! קרן חולצה והועברה לבית החולים הוטרינרי בבית דגן כשהיא סובלת מתת תזונה וזיהום קשה.


היא חיה במתחם הכבשים יחד עם עוד 3 עזים קטועות רגל. מדהים בכל פעם לראות איך הן מזהות ומזדהות עם הנכות אחת של השניה, איך הן הפכו לעדר בפני עצמו, איך הן דואגות אחת לשניה, ישנות יחד, אוכלות ומשחקות יחד.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page