top of page

ג'אנגו

הכירו את ג'אנגו

במאי 2019 קיבלנו טלפון משוטר מקסים שהחרים לילדים סוס אומלל ורזה שבקושי מסוגל ללכת. הוא הגיע מיובש ומורעב, במצב של תת תזונה נוראי, מפוחד למוות, לא מסוגל להישיר מבט. לגידים ברגליים הקדמיות כבר נוצר נזק בלתי הפיך. אנחנו שומרים עליו מכל משמר! שתמיד יהיה רק על אדמה יבשה, שלא יעלה יותר מדי במשקל. 


בימים הראשונים לא יכולתם לראות אותו עם הראש למעלה, ההשפלה הייתה כל כך גדול. כיום ג׳אנגו חולק את חייו במתחם עם חן, אחד הסוסים העיוורים שלנו. לחן וג'אנגו הייתה מהתחלה כימיה מדהימה, למרות שחן עיוור לחלוטין.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page