top of page

חלי

הכירו את חלי

חאלד דאוד הוא מפרזל במקצועו שמציל ומשקם סוסים וחמורים. הוא קנה את חלי האתון ממישהו שהתעלל בה והעביד אותה בסחיבת עגלות עד כלות.


חאלד הציל אותה ופנה אלינו לעזרה וביקש שנקבל אותה כי היא צריכה טיפול רפואי. חלי הגיעה אלינו בספטמבר 2018, וכשלושה שבועות לאחר מכן הגיע חאלד לבקר אותה. שניהם התרגשו ואיתם גם אנחנו.

פתחו את הלב עבורם

בטופס האימוץ שלנו בוחרים באחת מאפשרויות האימוץ וממלאים את הפרטים.

 

*תהליך התרומה מאובטח וקבלה המוכרת גם לצרכי מס תישלח אליכם מיד.

דיירים נוספים לאימוץ

bottom of page