Pluses

ג'ולי

תאריך שחרור

יוני 2020

החיים החדשים

ג'ולי נאספה ממושב גיתית, בעזרת יחידת הפיצוח של משרד החקלאות שעזרו לנו בהעברתה במחסום, ובעזרת חיילים מקסימים שהצילו אותה לאחר שראו שמכים אותה ומתעללים בה, ושמרו עליה עד שהגענו. אנחנו לא יודעים מה עברה בחייה עד רגע ההצלה, אך העיניים העצובות והגוף התשוש יכולים להעיד שחייה לא היו קלים. ג'ולי עדיין לא בוטחת לגמרי באנשים, ולעיתים נבהלת ומתרחקת שבאים ללטף, אנחנו נותנים לה את הזמן שלה, ובטוחים שלאט לאט היא תבין שהיא הגיעה להתחלה חדשה בדיוק כמו שמגיע לה.

תמיכה

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של ג'ולי:

הבוק של ג'ולי: