sharon-logo-transparent.png

חיפושית

אמה של חיפושית שלנו נפטרה בלידה וחיפושית גדלה ללא אמא. היא סובלת מלידה מפגיעות עצביות בכל ארבע רגליה, ולכן היא הולכת ורצה קצת מוזר. 
 

זה לא מפריע לה להיות שוברת לבבות, ואחרי חיזורים רבים, טופי שלנו זכה בה. 
הם בלתי נפרדים, הולכים יחד, ישנים יחד, אוכלים יחד והוא שומר עליה כל הזמן. 


חיפושית הגיעה אלינו באמצע מאי, 2018, וגם היא זכתה להתחלה חדשה. 
 

© 2018 Starting Over Sanctuary Proudly created by Hovav Nuriel

 +972-54-331-4881 

 עמק חפר, ישראל

Hefer Valley, Israel

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon