חמי

חמי עוזר בניהול החווה, אחראי על פתיחת שערים וליווי המתנדבים.

חמי עם אמא ליב