חלי וחאלד
חלי וחאלד

חלי וחאלד
חלי וחאלד

חלי
חלי

חלי וחאלד
חלי וחאלד

1/7

חלי

חאלד דאוד הוא מפרזל במקצועו, שמציל ומשקם סוסים וחמורים. הוא קנה את חלי האתון ממישהו שהתעלל בה והעביד אותה בסחיבת עגלות עד כלות. חאלד הציל אותה ופנה אלינו לעזרה וביקש שנקבל אותה כי היא צריכה טיפול רפואי.

 

חלי הגיעה אלינו בספטמבר, 2018, וכשלושה שבועות לאחר מכן הגיע חאלד לבקר אותה. שניהם התרגשו ואיתם גם אנחנו.