ג'יפסי
ג'יפסי

ג'יפסי
ג'יפסי

ג'יפסי
ג'יפסי

1/2

ג'יפסי

ג'יפסי היתה סוסת בית ספר, והיא נזרקה לעת זקנה, כשהחתה בת 20 פלוס, וכשאי אפשר היה לרכב עליה יותר.

הגיעה עם גידול על העצם ברגל השמאלית, שמאוד מקשה על תנועתה, ונמצאת בתוך תהליך טיפולי.

 

ג'יפסי היא חברה טובה של דינו.