Pluses

אמילי

תאריך שחרור

פברואר 2019

החיים החדשים 

אמילי נמצאה בפרדס כץ, רזה שלד וקשורה ברגל. ילד מקסים שראה אותה דיווח עליה ואנו הגענו לחלץ אותה. מכיוון שהרגל שלה היתה קשורה  - הפיקה של הרגל יצאה מהמקום ונהרסה. אתם מוזמנים לקחת חסות על אמילי ולאמץ אותה מרחוק.

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של אמילי:

הבוק של אמילי: