top of page
Pluses
אליקו-IMG_8116.jpg

אליקו

תאריך שחרור

יולי 2018

החיים החדשים 

אליקו נמצא כשהוא רץ על כביש מהיר באזור המרכז. משפחה מקסימה שראתה אותו אספה אותו והלכה איתו ברגל הביתה. הם חיפשו לו פתרון במשך יומיים ואז הגיעו אלינו. כמובן ששמחנו לעזור ולקלוט את אליקו.

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של אליקו:

הבוק של אליקו:

bottom of page