Pluses

אלינור

תאריך שחרור

ספטמבר 2018

החיים החדשים 

הכירו את אלינור - אלינור ושוקו שוקו יצאו יחד לטיול בשוק בטירה. אזרחים שמצאו אותם פנו אלינו, וכמובן שאספנו את שניהם והבאנו אותם אלינו למקלט.

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של אלינור:

הבוק של אלינור: