עדנה, סנדי ודני

עדנה הגיעה אלינו עם סנדי ודני הקטנטנים.