top of page

מידע כללי בנושא הגנה על בעלי חיים 

ניצול ופגיעה בבעלי חיים

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) נחקק בשנת 1994 בכנסת, והוא קובע עונש של עד שלוש שנות מאסר למתעללים בבעלי חיים. בנוסף אוסר או מגביל החוק מספר מצומצם של צורות פגיעה ספציפיות בבעלי חיים - אך מפקיד את רוב מלאכת יישום החוק בידי שר החקלאות, שאמור לגבש תקנות לביצוע החוק ולאכיפתו.

מקובל לוודא רווחת בע"ח ע"י מבחן חמשת החופשים - 

  • החופש מרעב וצמא

  • החופש מחוסר נוחות פיזית (מחסה מתאים, מצע מתאים, צרכים בסיסיים מסופקים)

  • החופש מפציעות ומחלות

  • החופש מפחד וממצוקה

  • החופש לבצע התנהגויות טבעיות

סוסים
תרנגולות 
פרות
כבשים
עזים
ארנבונים 
חתולים
חינוך לאי פגיעה והגנה על בעלי חיים
מידע נוסף וקישורים מומלצים
bottom of page