Pluses

בילבי ופלוטו

תאריך שחרור

אוגוסט 2018

החיים החדשים

אמא ובן מקסימים שהצלחנו לשחרר מחיי עבדות בדרום, ולתת גם להם חיי חופש ואהבה.

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של בילבי ופלוטו:

הבוק של פלוטו ובילבי: