Pluses

ביתר

תאריך שחרור

ינואר 2019

החיים החדשים

סטליון ערבי, הגיע רזה, ואנו עוזרים לו להשמין ולהתחזק. סוס מקסים, אוהב ומתמסר, נותן לנו לטפל בו למרות ההצקות. הגיע מהסגר ירושלים.

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של ביתר:

הבוק של ביתר: