Pluses

ביתר

ביתר חולץ ממזרח ירושלים ע"י ד"ר אסף בריל הוטרינר הרשותי והמשטרה, לאחר שסחב עגלות משא, הוכה והתמוטט.

הוא הגיע אלינו במצב של תת תזונה קשה מאוד וחולשה. רגליו הקידמיות כבר נפגעו מהסחיבה הממושכת, אבל הצלחנו להגיע איתו למצב של שיקום פיזי ונפשי גבוהה מאוד.

היום ביתר שולט על חצי מעדר הסוסים המשוקמים שלנו, דומיננטי מאוד! סוס שהצליח להחזיר לעצמו את הכבוד בענק!

החברים של ביתר:

הבוק של ביתר: