Pluses

בל ויעל

לפני כמעט 5 שנים קיבלנו דיווח על אתון עיוורת לגמרי, בהריון מתקדם, אשר סוחבת עגלה באזור באר-שבע. היא חולצה והגיעה אלינו.

 

לאחר מספר שבועות היא המליטה עייר קטנה ומקסימה – יעלי. יעלי היא בעל החיים הראשון שנולד במקלט שלנו!

 

היא נקראה ע"ש יעל גולדשטיין, זכרה לברכה, אשר הותירה אחריה קרן עיזבון לטובת בעלי החיים. קרן זו איפשרה לנו להקים את העמותה ואת המקלט. בלעדיה המקום לא היה קיים.

החברים של בל ויעלי:

הבוק של בל ויעלי: