Pluses

הגיבורים שלנו

אלו הדיירים היפים שלנו!

בואו להכיר את בעלי החיים ולפתוח את ליבכם בתרומה משמעותית לאחת או אחד שנגע בכם.

לחצו על תמונת הפרופיל של בעל החיים בשביל להכיר אותו יותר לעומק, לתרום או לאמץ.

חמורים

 

עזים וגדיים

 
 

הכבשים שלנו, הפרה לנו ובקי כמובן

סוסים ופרדים