IMG_0097.jpg

אמצו אותנו!

הם עברו מספיק, אנחנו עושים הכל כדי לתת להם את האפשרות להתחיל מחדש, לחיות חיי חופש וביטחון אחרי שכל חייהם חיו את ההפך.


בתרומה שלכם, של שקל ליום -

אתם מאפשרים את זה, מאפשרים לנו להציל אותם, לשקם אותם ולדאוג שלעולם לא יחסר להם דבר.

בואו להכיר אותם ולפתוח את לבכם לאחת או אחד שנגע בכם.

 

בשביל להכיר אותם יותר לעומק, 

לחצו על תמונות הדיירים :)

הכירו אותם: