Wood Panel

אלוני

תאריך שחרור

אפריל 2018

החיים החדשים 

אלוני נמצא שכוב בשולי דרך לאחר לאחר שחבל נקשר על זנבו בחוזקה כמעשה קונדס, בתחילת אפריל, 2018. הובלנו אותו מיד לבית החולים, שם הוא עבר ניתוח לקטיעת זנב, ולאחר מכן הגיע אלינו למקלט. הוא הגיע כאוב ומאוד מפוחד. ​ למרות כל מה שעבר על אלוני, הוא אוהב אנשים, מתקרב וניגש לקבל אהבה. הוא כל כך חכם, והבין שכאן לא יפגעו בו יותר לעולם!

אמצו אותי!

שקל ליום
(30 ש"ח בחודש)

2 ש"ח ליום
(60 ש"ח בחודש)

5 ש"ח ליום
(150 ש"ח בחודש)

10 ש"ח ליום
(300 ש"ח בחודש)

או סכום אחר :)

לחצו על כפתור "לאימוץ" ותועברו לעמוד התמיכה, שם תוכלו לבחור באפשרות המתאימה לכם.


תודה!

החברים של אלוני: