Pluses
אלברט.jpg

אלברט

תאריך שחרור

ספטמבר 2018

החיים החדשים 

אלברט הגיע אלינו בספטמבר, 2018, לאחר שחיפשנו אותו במשך שלושה ימים. כמובן שהיה זה לוקמן שלנו שמצא אותו והביאו אותו אל המקלט. ​ ד"ר טל לוי הוטרינר שלנו, צילם את הרגל של אלברט וראה שיש בתוכה שבבי עצם שהתפוררו וצריך לפתוח כדי להוציא אותם, ואז הרגל תחלים. ​ אז שלחנו את אלברט לבית החולים, שם הוא עבר כבר ניתוח אחד, ומחכה לניתוח נוסף.​

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של אלברט:

הבוק של אלברט: