Pluses

אלברט

תאריך שחרור

ספטמבר 2018

החיים החדשים 

אלברט הגיע אלינו בספטמבר, 2018, לאחר שחיפשנו אותו במשך שלושה ימים. כמובן שהיה זה לוקמן שלנו שמצא אותו והביאו אותו אל המקלט. ​ ד"ר טל לוי הוטרינר שלנו, צילם את הרגל של אלברט וראה שיש בתוכה שבבי עצם שהתפוררו וצריך לפתוח כדי להוציא אותם, ואז הרגל תחלים. ​ אז שלחנו את אלברט לבית החולים, שם הוא עבר כבר ניתוח אחד, ומחכה לניתוח נוסף.​

תמיכה:

- האוכל עולה: 500 ש"ח בחודש

- עלות הטיפול החודשי הוא 650 ש"ח​

החברים של אלברט:

הבוק של אלברט: